ACTO INFORMATIVO: XOVES, 15 DE ABRIL ÁS 20:00 H. NO C.S. UXÍO NOVONEYRA

BORRADOR DA ORDENANZA CÍCVICA

Borrador da Ordenanza de Civismo de Lugo